Hướng dẫn sử dụng chi tiết bộ máy Seiko 8B63 trên chiếc Seiko SAGA312

tất cả trong Video dưới đây:

Viết bình luận