Hướng dẫn sử dụng

Bạn đang tìm hướng dẫn sử dụng của hãng nào

Tên máy Hướng dẫn sử dụng Video
SPRING DRIVE

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Tìm hiểu về bộ máy Spring Drive trên đồng hồ Grand Seiko

MÁY CƠ 3 KIM 1 LỊCH

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Hướng dẫn chỉnh đồng hồ cơ chính xác đến từng giây cho người mới bắt đầu

HƯỚNG DẪN CHỌN MUA ĐỒNG HỒ

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Hướng dẫn chọn đồng hồ cho người mới bắt đầu

GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRÊN ĐỒNG HỒ

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Tìm hiểu 1 số ký hiệu thường gặp trên đồng hồ đeo tay

SEIKO 9R65

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Hướng dẫn chỉnh đồng hồ Grand Seiko 9R65 bộ máy Spring Drive siêu chính xác

SEIKO 9S66

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Hướng dẫn chỉnh đồng hồ Grand Seiko 9S66 có chức năng GMT

SEIKO 9SA5

Hướng dẫn sử dụng: Tiếng Anh PDF

Hướng dẫn sử dụng Grand Seiko 9SA5