135 sản phẩm mới về
  • Ẩn Sản Phẩm Hết Hàng
  • Sản phẩm mới nhất
  • Giảm Giá Nhiều Nhất
  • Giá Thấp Nhất
  • Giá Cao Nhất

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7939

Liên hệ
sold_out
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7948

5.000.000₫ 2.200.000₫

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7920

Liên hệ
sold_out
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7914

5.000.000₫ 2.200.000₫
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7905

5.000.000₫ 2.200.000₫
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7908

5.000.000₫ 2.200.000₫
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7944

5.000.000₫ 2.200.000₫
z5353769295482-73c366a0143d22388de5276c677d6779
Giảm 61%

Tình trạng: TB (Hàng trưng bày, thanh lý)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7942

5.000.000₫ 1.950.000₫
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7904

5.000.000₫ 2.200.000₫
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7925

5.000.000₫ 2.200.000₫
sold_out
z5353744289237-4cb72dfe0ef40f772038b960537b4830-min
Giảm 56%

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm gang Iwachu thủ công | Made in Japan | Mã số 7947

5.000.000₫ 2.200.000₫

Tình trạng: TB (Hàng trưng bày, thanh lý)

Gạt tàn kết hợp chân đế ấm trà | Đường Kính 15cm | Mã số 7811

990.000₫

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm Pha trà bằng Gang của Nhật | Dung tích 250ml - 300 ml | Mã số 7846

1.850.000₫

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm Đun nước bằng Gang Nambu | Dung tích 1.6L | Mã số 7746

3.550.000₫

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm Đun nước bằng Gang Nambu | Dung tích 1.2L | Mã số 7722

3.550.000₫

Tình trạng: TB (Hàng trưng bày, thanh lý)

Gạt tàn kết hợp chân đế ấm trà | Đường Kính 20cm | Mã số 7750

1.400.000₫
sold_out

Tình trạng: TB (Hàng trưng bày, thanh lý)

Bộ Ấm gang mini của Nhật 4 món | Mã số 7584

1.950.000₫

Tình trạng: TB (Hàng trưng bày, thanh lý)

Ấm Gang Iwachu | Dung tích 500ml - 600 ml | Mã số 7701

1.500.000₫

Tình trạng: N (Mới 100% chưa qua sử dụng)

Ấm Pha trà bằng Gang của Nhật | Dung tích 250ml - 300 ml | Mã số 7787

1.950.000₫